Att vinna Southern Power Grid, öka produktionen före slutet av detta år

I oktober, eftersom försäljningsavdelningen på huvudkontoret Yunnan Project Center vann anbudet på verksamheten i Southern Power Grid, ordnade Fuzhou Bright produktionen på ett rimligt sätt för att slutföra produktleveransen som planerat, och gjorde noggranna arrangemang och vetenskaplig ledning för processerna från materialanskaffning, produktionsprocess och inspektionsartiklar slutförde slutligen produktionen och leveransen av 60 enheter av KLT-PWP, 60 enheter av KLT-6180E och 50 enheter av KLT-EMP1000 före slutet av november.

Ovanstående tre produkter är automatiska lastnings- och lossningsprodukter som utvecklats och producerats av Fuzhou Brighter enbart.Lastning och lossning på en liten pickup kan göras snabbt av en person.Nödprodukterna är riktigt snabba och lätta att transportera.På grund av den utmärkta prestandan och rörligheten för dessa tre serier av produkter har de vunnit många anbudsprojekt från stora inhemska företag under de senaste åren och har blivit företagets nuvarande heta säljande föremål.

KLT-PWP 1000

图片1
图片2
图片3
图片4
图片5
图片6

KLT-6180E

图片7
图片8
图片9
图片10
图片11
图片12

KLT-EMP1000

图片13
图片14
图片15
图片16
图片17
图片18

Posttid: 30 november 2021